„Czy czytanie jest trendy?”

 

     Sondaż przeprowadzono w styczniu 2016 roku, za pomocą ankiety anonimowej. Celem przeprowadzonej ankiety było uzyskanie informacji na temat preferencji czytelniczych  i poznanie zainteresowań ankietowanych uczniów Gimnazjum nr 3 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu.  Badaniami objęto grupę 319 uczniów klas I-III.

 

Wyniki ankiety:

·        Czy lubisz czytać książki:

 

- TAK : 215 uczniów tj. 67,4 % ankietowanych

- NIE : 104 uczniów tj. 32,6 % ankietowanych

 

 

Na pytanie pozytywnie odpowiedziało 67,4% ankietowanych uczniów, 32,6 % uczniów zadeklarowało swoją niechęć do czytania i odpowiedziało na pytanie przecząco.

 

Odpowiedź na pytanie według płci:

- TAK odpowiedziało 140 dziewczynek tj. 43,9% ankietowanych  i 75 chłopców tj. 23,5% ankietowanych

 

-  NIE odpowiedziało 48 dziewczynek tj. 15% ankietowanych  i 56 chłopców tj. 17,6% ankietowanych

·        W jakim celu sięgasz po książki?

 

Uczniowie, którzy odpowiedzieli twierdząco na poprzednie pytanie, czyli lubią czytać, podawali różne powody:

- pomaga mi rozwiązywać problemy osobiste – odpowiedziały 4 osoby tj. 1,2% ankietowanych

- poszerza moje zainteresowania – odpowiedziało 46 osób tj. 14,4%   ankietowanych

- dla przyjemności czytania – odpowiedziało 176 osób tj. 55,2% ankietowanych

 

- z konieczności – odpowiedziało 90 osób tj. 28,2% ankietowanych

·        Powody, dla których nie lubię czytać : 

Powody, dla których uczniowie nie lubią czytać:

- książki są nudne – odpowiedziało 21 osób tj. 6,6% ankietowanych

- są ciekawsze zajęcia – odpowiedziało 64 osoby tj. 20,1% ankietowanych

- czytanie zajmuje dużo czasu – odpowiedziało 40 osób tj. 12,5% ankietowanych

- powodem, z powodu którego nie czytają to lenistwo – odpowiedziało 38 osób tj. 11,9% ankietowanych

 

 

 

·        Skąd dowiadujesz się o książkach, które warto przeczytać?

 

 

Uczniowie, którzy chętnie czytają, dowiadują się o książkach, które warto przeczytać z następujących źródeł:

- z biblioteki – odpowiedziało 16 osób tj. 5% ankietowanych

- od rówieśników – odpowiedziało 89 osób tj. 27,9% ankietowanych    

- od rodziców – odpowiedziało 19 osób tj. 6% ankietowanych

- z prasy, radia, telewizji – odpowiedziało 46 osób tj. 14,4% ankietowanych

- z Internetu – odpowiedziało 166 osób tj. 52% ankietowanych

 

 

·        W jaki sposób zaopatrujesz się w książki?

Na pytanie o źródło nabywania książek uczniowie odpowiedzieli:

- korzystają z biblioteki szkolnej – odpowiedziało 27 uczniów tj. 8,5% ankietowanych

- korzystają z domowego księgozbioru – odpowiedziało 56 uczniów tj. 17,6% ankietowanych

- korzystają z innej biblioteki – odpowiedziało 58 osób tj. 18,2% ankietowanych

- kupują w księgarni – odpowiedziało 184 osoby tj. 57,7% ankietowanych

- pożyczają od innych rówieśników – odpowiedziało 87 osób tj. 27,2% ankietowanych

 

 

·        Czy posiadasz własny księgozbiór?

 

 

Na pytanie czy posiadasz własny księgozbiór twierdząco odpowiedziało 218 osób tj. 68,3% ankietowanych, przecząco odpowiedziały 92 osoby tj. 28,8% ankietowanych, a 2,9% nie udzieliło żadnej odpowiedzi.

 

 

 

Odpowiedź na pytanie – czy posiadasz własny księgozbiór, ze względu na płeć ucznia:

 

Na powyższe pytanie twierdząco odpowiedziało 144 dziewcząt tj. 45,1% ankietowanych i 74 chłopców tj. 23,2% ankietowanych.

Na powyższe pytanie przecząco odpowiedziało 46 dziewcząt tj. 14,4% ankietowanych i 46 chłopców tj. 14,4% ankietowanych. Na pytanie nie udzieliło odpowiedzi 2,9% ankietowanych.

 

 

·        Wielkość własnego księgozbioru :

 

Na pytanie dotyczące wielkości własnego księgozbioru (ilość woluminów) uczniowie odpowiedzieli:

- nie posiada księgozbioru 27 osób tj. 8,5% ankietowanych

- około 20 książek (woluminów) posiadają 62 osoby tj. 19,4% ankietowanych

- około 50 książek (woluminów) posiadają 84 osoby tj. 26,3% ankietowanych

- ponad 50 książek (woluminów) posiada 77 osób tj. 24,1% ankietowanych

Na wyżej wymienione pytanie nie odpowiedziało 69 uczniów tj. 21,7% ankietowanych.

 

·        Z jakich książek najczęściej korzystasz w domu?

 

Na pytanie z jakich książek najczęściej korzystasz w domu uczniowie odpowiedzieli:

- z encyklopedii i słowników korzystało 46 osób tj. 14,4% ankietowanych

- z literatury pięknej (powieści, opowiadania, poezja) korzystało 76 osób tj. 23,8% ankietowanych

- z literatury popularno-naukowej korzystało 77 osób tj. 24% ankietowanych

- z lektur korzystało 60 osób tj. 18,8% ankietowanych

 

 

·        Czy kupujesz książki?

 

Na pytanie czy kupujesz książki odpowiedziało - TAK 229 osób tj. 71,8% ankietowanych, natomiast NIE odpowiedziało 81 osób tj. 25,4 ankietowanych. 9 osób tj. 2,8% nie udzieliło odpowiedzi na pytanie.

 

Odpowiedź na pytanie, czy kupujesz książki, ze względu na płeć ucznia:

 

 

 

Na pytanie, czy kupujesz książki, twierdząco odpowiedziało 158 dziewczyn tj. 49,5% ankietowanych a chłopców 71 tj. 22,3% ankietowanych.

Natomiast przecząco odpowiedziało 26 dziewczyn tj. 8,2% ankietowanych i 55 chłopców tj. 17,2% ankietowanych. Odpowiedzi nie udzieliło 9 osób tj. 2,8% ankietowanych.

 

 

·        Ile książek przeczytałeś w tym roku szkolnym (z wyłączeniem lektur)?

 

 

Na pytanie ile książek przeczytałeś w tym roku szkolnym uczniowie odpowiedzieli:

- żadnej książki nie przeczytało 61 osób tj. 19,1% ankietowanych

- do 5 książek przeczytało 147 osób tj. 46,1% ankietowanych

- do 10 książek przeczytało 55 osób tj. 17,2% ankietowanych

- powyżej 10 książek przeczytało 16 osób tj. 5% ankietowanych

 

 

·        Czy korzystasz z innych bibliotek?

 

Na pytanie, czy korzystasz z innych bibliotek:

- TAK odpowiedziało 148 osób tj. 46,4% ankietowanych

- NIE odpowiedziało 150 osób tj. 47% ankietowanych

- 21 osób tj. 6,6% nie udzieliło odpowiedzi napytanie

 

Odpowiedź na pytanie według płci:

 

 

- Tak odpowiedziały 103 dziewczyny tj. 32,3% ankietowanych  i 45 chłopców tj.14,1% ankietowanych

- NIE odpowiedziało 70 dziewczyn tj. 22% ankietowanych  i 80 chłopców tj. 25% ankietowanych

- 21 osób tj. 6,6 % ankietowanych nie odpowiedziało na zadane pytanie

Jeżeli odpowiedzieli na TAK to:

- aby wypożyczyć książkę - odpowiedziało 105 osób tj.33% ankietowanych

- znaleźć potrzebną informację - odpowiedziało 43 osoby tj. 13,4% ankietowanych

Jeżeli odpowiedzieli na NIE to:

- nie lubię czytać – odpowiedziało 25 osób tj. 7,8% ankietowanych

- biblioteki nie posiadają interesujących książek - odpowiedziało 125 tj. 39,2% ankietowanych

 

 

·       Czy zawsze czytasz wypożyczoną książkę (nie lekturę)?

Na pytanie czy zawsze czytasz wypożyczoną książkę:

- TAK odpowiedziało 134 osoby tj.42% ankietowanych

- NIE odpowiedziało 142 osoby tj. 44,5% ankietowanych

- 43 osoby tj. 13,5% ankietowanych nie udzieliło odpowiedzi na pytanie

 

Odpowiedź na pytanie według płci:

 

- TAK odpowiedziało: 89 dziewczynek tj. 27,9% ankietowanych  i 45 chłopców tj. 14,1% ankietowanych

- NIE odpowiedziało 73 dziewczynek tj. 22,9% ankietowanych i 69 chłopców tj. 21,6% ankietowanych

- 43 osoby tj. 13,5% ankietowanych nie udzieliło odpowiedzi na pytanie

 

·        Czy myślisz, że e-book zastąpi tradycyjną książkę?

Na pytanie – czy myślisz, że e-book zastąpi tradycyjną książkę:

- TAK odpowiedziało 56 osób tj. 17,6% ankietowanych

- NIE odpowiedziało 252 osoby tj. 79% ankietowanych

- 11 osób tj. 3,4% ankietowanych nie udzieliło odpowiedzi na pytanie

 

Odpowiedź na pytanie według płci:

 

 

 

- TAK odpowiedziały 24 dziewczynki tj. 7,5% ankietowanych  i 32 chłopców tj. 10,1% ankietowanych

- NIE odpowiedziało 159 dziewczynek tj.49,8% ankietowanych i 93 chłopców tj. 29,2% ankietowanych

- 11 osób tj. 3,4% ankietowanych nie udzieliło odpowiedzi na pytanie

 

·        Książki z jakiej dziedziny czytasz najchętniej?

Na pytanie – książki z jakiej dziedziny czytasz najchętniej:

- literatura przygodowa – odpowiedziało 146 osób tj. 45,8% ankietowanych

- literatura piękna – odpowiedziało 72 osoby tj. 22,6% ankietowanych

- literatura popularno-naukowa- odpowiedziało 28 osób tj. 8,8% ankietowanych

- literatura historyczna – odpowiedziało 18 osób tj. 5,5% ankietowanych

- lektury – odpowiedziało 50 osób tj. 15,7% ankietowanych

- 5 osób tj. 1,6% ankietowanych nie udzieliło odpowiedzi na pytanie

 

 

·        Czy czytanie sprawia Ci przyjemność?

Na pytanie – czy czytanie sprawia Ci przyjemność:

- TAK odpowiedziało 235 osób tj. 73,7% ankietowanych

- NIE odpowiedziało 72 osoby tj. 22,5% ankietowanych

- 12 osób tj. 3,8% ankietowanych nie udzieliło odpowiedzi na pytanie

 

Przeprowadzone przeze mnie badania za pomocą sondażu w Gimnazjum nr 3 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu pozwalają wyciągnąć następujące wnioski.

Uczniowie w grupie wiekowej 13-15 lat czytają dla przyjemności, głównie literaturę piękną obyczajową i przygodową. Czytanie sprawia im przyjemność. O nowościach dowiadują się głównie z Internetu. Posiadają własny księgozbiór, głównie powieści i literaturę popularno-naukową. Korzystają z innych bibliotek, gdyż biblioteka szkolna nie dysponuje nowościami (ograniczone środki finansowe). Średnia wypożyczeń zadowalająca – w ciągu czterech miesięcy średnia wypożyczeń to 5 książek. Większość uczniów uważa, że e-booki nie zastąpią tradycyjnej książki.

Wyniki badań są cenną wskazówką dotyczącą zainteresowań czytelniczych i zostaną wykorzystane w pracy nauczycieli bibliotekarzy.

 

 

 

Badania przygotowała i przeprowadziła

 

                                                                                Dorota Tomaszewska