Szanowni Rodzice!

 

 

      Wszyscy chcielibyśmy zapewnić naszym dzieciom jak najlepsze warunki do nauki. Pisanie i czytanie jest podstawową umiejętnością człowieka, a książka wspiera proces uczenia się. Pierwsza książka pojawia się w domu rodzinnym, który odgrywa bardzo istotną rolę w kształtowaniu postaw i nawyku czytania. Nabywanie umiejętności czytania jest procesem długim, z czasem szkoła przejmuje część zadań związanych z rozwijaniem zamiłowania do książek i czytania. Możemy sprawić, aby nawyk sięgania po książkę był czymś przyjemnym. Starsze dzieci i dorastająca młodzież również potrzebują wsparcia, bowiem ich potrzeby czytelnicze zmieniają się u nich wraz z wiekiem. Im starszy czytelnik, tym trudniejsze teksty, bogatsze słownictwo, większy zasób informacji. Odpowiednio dobrana literatura pomaga młodym ludziom w odnalezieniu swej tożsamości, swego miejsca w grupie i społeczności.

Pamiętajmy, że … „nie rodzimy się z potrzebą czytania, tę potrzebę się nabywa. Czytelnictwo jest co prawda doświadczeniem wewnętrznym, osobistym ale jest także zjawiskiem społecznym, a książka odgrywa ważną rolę społeczną”.

Kto czyta :

- ma mniejsze problemy ze skupieniem uwagi,

- szybciej zapamiętuje nowe informacje,

- osiąga lepsze wyniki w nauce,

- ma mniej trudności z pisaniem prac na podany temat

- powiększa swój zasób słownictwa,

- umie poprawnie wyrażać swoje myśli i uczucia

- łatwiej kojarzy fakty,

- robi mniej błędów ortograficznych,

- ma mnóstwo tematów do rozmów,

- więcej wie,

 

Czytanie:

 - poprawia pamięć,

- ćwiczy mózg,

- wzbogaca słownictwo,

- uczy wyrażania uczuć,

- pomaga zrozumieć rzeczywistość,

- uczy rozumieć innych ludzi,

- dostarcza wiedzy,

- uczy przyswajania nowych wiadomości,

- ułatwia naukę,

- utrwala zasady ortografii,

- rozwija emocjonalnie,

- uczy empatii,

- poprawia koncentrację,

- uczy cierpliwości,

- przyspiesza rozwój mowy u  małych dzieci,

- rozwija umiejętności komunikacyjne.

 

 

-----------------------------------------

 

 Biblioteczka dla rodziców