"Kołobrzeg w literaturze"

 

                  Z okazji Dni Kołobrzegu zorganizowano wystawę „Kołobrzeg w literaturze”. Na wystawie znalazły się pozycje z gromadzonego od lat działu literatury regionalnej. Znaczną część stanowią wydawnictwa dotyczące historii miasta i regionu. Można zobaczyć tu także tomiki wierszy kołobrzeskich poetów.

 Zapraszamy!

___________

„Otwórz książkę,

abyś wiedział o czym inni myśleli.

Zamknij książkę,

abyś sam myślał…”

___________