Witamy w bibliotece szkolnej

Gimnazjum nr 3 im. Zjednoczonej Europy

 w Kołobrzegu

    Zapraszamy codziennie

  od 8.00 do 15.30

 

Nauczyciele-bibliotekarze:

mgr Dorota Tomaszewska i mgr Liliana Kosiorek

___________

Zapraszamy do udziału w konkursie!

                     REGULAMIN KONKURSU

„Sweet focia z moją ulubioną książką”

1.    Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna Gimnazjum nr 3 im. Zjednoczonej Europy.

2.    Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów klas I – III.

3.    Celem konkursu jest uświadomienie przyjemności płynącej z obcowania z książką i zgromadzenie fotografii, które stworzą zbiorowy portret czytelników biblioteki.

4.    Przedmiotem konkursu jest zdjęcie selfie z ulubioną książką i zamieszczenie go na komputerze w bibliotece szkolnej (wskazanym  przez nauczyciela bibliotekarza)

5.    Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedno zdjęcie.

6.    Przystępując do konkursu uczestnik oświadcza, że jest właścicielem praw autorskich i niniejszym przekazuje Organizatorowi prawa do nieodpłatnego wykorzystania pracy konkursowej i zamieszczenie jej na stronie internetowej biblioteki szkolnej.

7.    Konkurs trwa od 1 grudnia do 21 grudnia 2016 r.

8.    Jury powołane przez Organizatora oceniać będzie zdjęcia na podstawie następujących kryteriów: zgodność z techniką wykonania zdjęcia, oryginalność, spójność tematu i wykonania.

9.    Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 5 stycznia 2017 r. na stronie internetowej biblioteki.

ZAPRASZAMY!